Prosedyre/vergemål

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Prosedyre/vergemål

Når en av foreldrene dine dør, eller ektefelle, samboer går bort, vil den arverettslige stillingen være avhengig av familieforhold, arvelovens bestemmelser kombinert med hvilke avtaler og testament som foreligger. Hvordan skal arven fordeles når foreldre dør? Hvordan blir arveoppgjøret der deler av avdødes formue inngikk i felleseie med ektefelle eller sameie med samboer? Hvilke regler gjelder for privat skifte og hvilken risiko for gjeld overtas. Mange av disse spørsmål kan vi bidra til å klargjøre, og gi bistand i den videre prosessen og i et eventuelt privat skifte. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt dette.