om oss

Advokat Ida Pollan Thowsen – Din oppgjørsadvokat ved skilsmisse, samlivsbrudd og arv eller overdragelse av fast eiendom.

 

Advokat Ida Pollan Thowsen er eier av Advokatfirma Pollan Thowsen AS. Hun startet eget advokatfirma høsten 2007 i Tromsø og har jobbet som advokat i eget firma siden det. Hun etablerte seg i Oslo Advokatfellesskap høsten 2015, og i Advokatkollegiet Kindem & Co fra og med høsten 2018.

 

Advokatfirma Pollan Thowsen AS etablerte seg i kontorfellesskap med Advokatene på St. Olavs plass, fra og med august 2023.

 

Hun har spesialisert seg innen skifterett, arv og familierett og driver eiendomsmeglerpraksis med oppgjørsomsetning av fast eiendom. Hun har solid erfaring fra straffesaker, og var spesialist innen etterforskning og påtale av økonomiske straffesaker som politiadvokat i 10 år ved Troms politidistrikt. Hun har opp igjennom årene prosedert mange sivile saker og straffesaker for tingrett og lagmannsrett i Nord-Norge og i Oslo-regionen.   

 

Advokat Thowsen er fast verge for Sivilrettsforvalteren i Oslo og Viken og for Statsforvalteren i Troms og Finnmark og har vært oppnevnt som advokat i saker vedrørende fratakelse av rettslig handleevne.

 

Advokatfirma Pollan Thowsen

– Din oppgjørsadvokat ved skilsmisse, samlivsbrudd og arv eller overdragelse av fast eiendom,

2023 Kontorfellesskap med  Advokatene på St. Olavs plass

2018 Advokatkollegiet Kindem & Co

2015 Oslo Advokatfellesskap

2011 Tromsøadvokatene

2007 Advokatfellesskapet Centrum

1997 Troms politidistrikt  – Økoteamet

1993 Troms fylkesskattekontor – merverdiavgift

1992 Miljøverndepartementet – klagebehandling mm

1992 Cand jur Universitetet i Oslo – valgfag opphavsrett

Arbeidsområder

Økonomisk skifteoppgjør – familie og arv

Pengekrav

Kontraktsrett

Tvangsfullbyrdelse

Strafferett

Vergemål

Fast eiendom

Annet

Statens kontrollør for Norges Råfisklag, Tromsø

Statens kontrollør for Norges Sildesalgslag, Bergen

Revisor Oslo politiorkester

Medisin grunnfag og idehistorie grunnfag

Engelsk språk og litt fransk

Sentral beliggenhet

Advokat Pollan Thowsen har kontor i Oslo sentrum,

kontor på St. Olavs plass nr 3, med god forbindelse til trikker og busser i Oslo sentrum, herunder kort vei fra Nationaltheateret stasjon, 19-trikk, buss 37 og buss som passerer i Pilestredet via Ibsentunnelen.  

 

Hun bistår klienter hovedsakelig i Osloregionen, men har også opparbeidet seg solid erfaring i Tromsø og Nord-Norge, og kan påta seg oppdrag over hele landet. 

Kontakt oss

Sivile saker og strafferett

Advokatfirma Pollan Thowsen AS har spesialisert seg innen oppgjør ved salg av fast eiendom, skifteoppgjør, privat dødsbo, pengekrav mv.

 

Advokat Ida Pollan Thowsen bistår klienter med ulike juridiske problemstillinger, både innen sivilretten og strafferett. Hun påtar seg både forsvareroppdrag og bistandsadvokatoppdrag. 

Hun er fast verge for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 

Kontakt oss