Samlivsbrudd

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd er det viktig for begge parter at grunnlaget for fordeling av felles formue blir så riktig som mulig. I en slik situasjon kan det være mange forhold som spiller inn, og andre hensyn som dominerer. Det er mange spørsmål som dukker opp: har man lik andel i de enkelte formuesgoder, fra hvilket tidspunkt skal formuen vurderes, hvem skal betale gjelden, hvem kan overta bolig, hytte, bil, eller skal det selges. Hvordan sikres oppgjøret best mulig for den som har noe til gode. Ofte vil det være en god investering å la seg bistå av advokat.

Ta kontakt

Skriv tekst her