Fiskeri

Statens kontrollør

Statens kontrollør for Norges Råfisklag

Advokat Ida Pollan Thowsen er oppnevnt som statens kontrollør for Norges Råfisklag, jf fiskesalslagslova § 5. 
 

Hennes oppgave er å kontrollere at Råfisklaget holder seg innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder, samt følger de forskrifter og instrukser som er gitt fra direktorater og departement. 

 

Statens kontrollør for Norges Sildesalgslag

Advokat Ida Pollan Thowsen er oppnevnt som statens kontrollør for Norges Sildesalgslag, jf fiskesalslagslova § 5. 
 

Hennes oppgave er å kontrollere at Sildesalgslaget holder seg innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder, samt følger de forskrifter og instrukser som er gitt fra direktorater og departement. 

 

Fiskeridepartementet

 

Nærings- og fiskeridepartementet er et norsk departement som ble opprettet 1. januar 2014. Departementet består av de tidligere Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og deler av avdelingen for forskning, styring og administrasjon