Stafferett

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Strafferett

Som tiltalt i en straffesak har du rett til å få dekket kostnader til forsvarer fra det offentlige, uavhengig av inntekts og formuesforhold. Det er fritt forsvarervalg i Norge, og kan velge en annen advokaten dersom du ikke ønsker å la deg bistå av den faste forsvareren du får oppnevnt av domstolen.  

 

Fornærmede i alvorlige straffesaker vil ha krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder gjennom hele saken, og kan innvilges også for perioden før det er tatt ut tiltale. 

 

Ta kontakt