Stafferett

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Strafferett

Som tiltalt i en straffesak har du rett til å få dekket kostnader til forsvarer fra det offentlige, uavhengig av inntekts og formuesforhold. Det er fritt forsvarervalg i Norge, og kan velge en annen advokaten dersom du ikke ønsker å la deg bistå av den faste forsvareren du får oppnevnt av domstolen.  

 

Fornærmede i alvorlige straffesaker vil ha krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Dette gjelder gjennom hele saken, og kan innvilges også for perioden før det er tatt ut tiltale. 

 

Ta kontakt
Hjemmeside opprettet av