Pengekrav

Advokat Ida Pollan Thowsen har en allsidig praksis.

Pengekrav

Det er mange juridiske konflikter som har sitt utspring i et pengekrav i en eller annen form. Da blir spørsmålet hvordan dette kan følges opp slik at kravet blir betalt. Det må undersøkes om kravet er klart eller omstridt, om det er foreldet, om det går ann å få en betalingsavtale, forlik på et omforent beløp, eller om det er nødvendig å gå veien om forliksrådet, eller utleggsforretning og tvangsinndrivelse. Dette kan vi bistå med spesifisert i forhold til hvor problemet er i den enkelte sak.

Ta kontakt